Humulus Lupulus

Humulus Lupulus
Humulus lupulus (latijn voor Wolfs-hop) is een Culturele club bestaande uit 12+1 Jongemannen woonachtig in, of betrokken bij, de Noord.
Hop geeft smaak aan het bier, wat voor ons synoniem staat voor het leven. Humulussen zijn dus in de eerste plaats levensgenieters…

Sinds de oprichting 15 maart van het vruchtbare jaar 1996 hebben de mannen op de laatste vrijdag van iedere maand een bijeenkomst met een gezellig, ontspannen maar zeker ook inhoudelijk karakter. De avond bestaat uit een vergadering waarbij lopende acties en initiatieven worden besproken en soms een spreekbeurt over uiteenlopende onderwerpen.

Daarnaast is een groot doel om de saamhorigheid binnen het dorp te blijven vergroten. Voorbeelden daarvan zijn:
- Het organiseren van de 2 laatst gehouden dorpshuisveilingen waarbij grote bedragen zijn gegenereerd voor verbouw en onderhoud van ons dorpshuis.
- Het onderzoeken van woningbehoefte en het organiseren van het burgerinitiatief "Kompas op de Noord" met als eindresultaat 58 woningen voor starters en doorstromers in het Reinderseiland. Mooie beloning op dit werk is de straatnaam "Wolfshop".
- Organisatie van het jaarlijks culinaire evenement "Guerilla Grilling"
- Vele eenmalige initiatieven die bijdroegen aan de saamhorigheid in de Noord.
- Jaarfeesten met een internationaal thema met een kindermiddag en een feestavond met muziek.