Humulus Lupulus

Humulus Lupulus
De naam Humulus lupulus (latijn voor Wolfs-hop) werd aangereikt door de houder van onze stamtafel te Café Bleeker in Heerhugowaard-de Noord.
Hop brengt smaak aan het bier, wat voor ons synoniem staat voor het leven.Humulussen zijn dus in de eerste plaats levensgenieters…

De eerste bijeenkomst van de sociale cultuurgroep Humulus Lupulus

is geweest op 15 maart van het vruchtbare jaar 1996.