Doelstelling

Doelstellingen:
  1. Het doel van de vereniging is: het signaleren en aanpakken van vraagstukken die samenhangen met de leefbaarheid van de Noord en Veenhuizen, waarbij de bevolking zoveel mogelijk betrokken en gestimuleerd wordt, bij voorkeur door overleg en nauwe samenwerking. Het behartigen van de belangen van haar leden, waarbij de vereniging zich vooral zal richten op de bevordering van de leefbaarheid van de wijk en het ontplooien van sociaal-culturele activiteiten.
  2. De vereniging zal trachten dit doel te bereiken door het organiseren van samenkomsten van haar leden en zo het bestuur dit noodzakelijk acht, andere bewoners van de wijk, het instellen van commissies en werkgroepen, het organiseren van festiviteiten voor de leden c.q. bewoners, het plegen van overleg betreffende wijkbelangen en individuele belangen met huiseigenaren, gemeentelijke autoriteiten en andere doelstellingen, het leggen van contacten met andere verenigingen of instellingen met een soortgelijk doel, en overig door andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk zijn.