Nieuws Heerhugowaard de Noord

Vragenlijst Leefbaarheid en Wonen in De Noord

Donderdag 9 mei 2024

De Noordender Enquête
Goed dat u even de tijd wilt nemen om uw mening te laten horen over De Noord. De vragenlijst begint met een aantal algemene vragen over u en uw woonsituatie. In het volgende deel van de vragenlijst stellen we vragen over de leefbaarheid en de voorzieningen in De Noord voor de volgende thema’s:

1. Zorg en Welzijn
2. Sport en Recreatie
3. Middenstand en Horeca
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Verkeer, bereikbaarheid en Openbare Ruimte
6. Wonen en nieuwbouw

Het laatste deel van de vragenlijst is gericht op de woningbehoefte en peilt uw eventuele verhuis- en woonwensen.

De vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.
Invullen van de digitale enquête kan tot en met 21 mei 2024

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=n8s8biru


Geschreven door: Roderigh

Terug naar het overzicht