Enquete Kompas op de Noord 2.0

Vul direct online de enqute in of download hier de enquete !

Beste geënquêteerde,

Sinds juni 2014 is de Dorpsraad in samenwerking met Humulus Lupulus in gesprek met de gemeente Heerhugowaard over het in stand houden van de vitaliteit in De Noord.

De reden hiervoor is de signalering van trends die de vitaliteit lijken te bedreigen: een teruglopend ledenaantal bij diverse (sport)verenigingen, peuterspeelzaal, kinderopvang en clubs in De Noord, een achteruitgang van het aantal leerlingen op de Sint Josephschool. En tot slot wenst de gemeente een andere invulling te geven aan ’t Rondeel.

Om de vitaliteit en de leefbaarheid in ons dorp op niveau te houden en hopelijk zelfs op een hoger niveau te krijgen, is het idee ontstaan om met de gemeente de discussie te starten voor (kleinschalige) woningbouw.

Na een aantal malen met de gemeente te hebben overlegd is ons gevraagd om de woningbehoefte via een enquête te onderzoeken.

De enquête is in overleg tussen de Dorpsraad, Humulus Lupulus en de gemeente samengesteld.
Per gezin wordt één enquêteformulier toegestuurd. Indien er meerdere personen uit uw gezin een formulier willen invullen dan verzoeken wij u vriendelijk om het formulier te kopiëren.

We verzoeken u om de ingevulde enquête(s) voor 6 juni 2015 op één van de onder aan het formulier genoemde adressen in te leveren.

Om alle keuzemogelijkheden te verduidelijken is er een begrippenlijst aan deze enquête toegevoegd.

Lees deze lijst a.u.b. door voordat u de enquête gaat invullen.
Als er vragen zijn over de invulling van de enquête dan kunt u die stellen aan de onder aan het formulier genoemde personen.

Wij hopen met dit initiatief aan uw behoefte en die van de Noordendse gemeenschap te voldoen.

Namens de Dorpsraad
Marcel van der Loos
Thijs Zuurbier

Namens Humulus Lupulus
Roderigh Groenland
Remon Drenth

Namens de Gemeente HHW
Stephan den Nijs
Inge Vosse

Inleveradressen:

Begrippenlijst

Etagewoning
Een wooneenheid in een gebouw met twee of meer woonlagen waarbij elke woonlaag is verdeeld in een of meer wooneenheden

Rijtjeswoning
Een woning in een reeks van drie of meer gelijksoortige woningen met op de hoek een hoekhuis en daartussen één of meer tussenwoningen. De tussenwoningen hebben meestal alleen een voor- en een achtertuin. De hoekhuizen hebben vaak meer grond en soms een garage.

Twee-onder-een-kap
Een woning in een reeks van twee gelijksoortige woningen met voor- en achtertuin met vaak een garage die soms twee aan twee gekoppeld zijn.

Starterwoning
Een woning voor beginnende huishoudens in een lagere prijsklasse. Meestal is een starterswoning een tussenwoning of een etagewoning.

Seniorenwoning
Een woning voor een 55-plusser, die zich nog goed en zelfstandig kan redden, waarbij de vertrekken meestal gelijkvloers en zonder drempels zijn. Meestal zijn er speciale voorzieningen aangebracht, maar is men niet verbonden met steunpunt voor zorg. Wel kan er zorg op afspraak (thuiszorg) worden geleverd.

Zorg-aangepaste-woning
Een woning voor personen met een geestelijke of lichamelijke beperking met bouwkundige aanpassingen en voorzieningen en de mogelijkheid tot het krijgen van diensten vanuit een steunpunt.

Kangoeroewoning
Een vaak tijdelijke wooneenheid in de directe nabijheid van of deel van een gezinswoning met het doel mantelzorg en bescherming te kunnen verlenen aan een min of meer afhankelijke ouder of kind.

Bouwkavel voor zelfbouwen/ particulier opdrachtgeverschap
De koper van de grond geeft zelf opdracht tot ontwerp en bouw van de woning, binnen de grenzen die er voor dat kavel gelden.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)
Bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen. Zij zijn als groep opdrachtgever voor hun gezamenlijke plan.

Vrijstaande woning
De woning is niet aangebouwd aan andere huizen of gebouwen en in principe rondom omgeven door tuin.

Woongroep voor ouderen
Een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen.

Vul direct online de enqute in of download hier de enquete !