De Ukkehut

De Ukkehut
Peuterspeelzaal De Ukkehut heeft twee groepen peuterspeelzaalopvang.
LRK-nummer peuterspeelzaal: 355718169

Kosten
 • Kosten worden deels gesubsidieerd door de gemeente.
 • De standaard ouderbijdrage is € 62,50 per maand (prijspeil 2013) voor twee dagdelen per week (5,25 uur per week).
 • Op een aantal locaties is de peuterspeelzaal langer geopend i.v.m. de aansluiting bij schooltijden. Op deze locaties ligt het bedrag iets hoger.
 • Per 1 september 2013 bedraagt de ouderbijdrage bij De Ukkehut en De Kubus € 77,50 (6,5 uur per week).
 • Bij minimuminkomen via de Huygenpas is 80% korting mogelijk
 • Eén zomermaand hoeft niet te worden doorbetaald. U betaalt dus 11 maal per jaar de ouderbijdrage.
Dagindeling
 • Na het brengen kunnen de kinderen vrij spelen.
 • Na het spelen eten en drinken we samen in de kring.
 • Er vinden verschillende groepsactiviteiten plaats die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau.
 • Knutselen, voorlezen, zingen en buitenspelen zijn terugkerende activiteiten.
 • Er wordt regelmatig gewerkt met thema’s op de peuterspeelzaal